27 Մայիս 2019
483.75 |
553.65 |
6.97
0 °

Հատուկ նախագծեր

Արժեքներ

Դիտարկում ենք elections․ am կայքը

Թիվ 1-ը սկսել է մի նախագիծ, որի շրջանականերում տարբեր մասնագետների հետ դիտարկում ենք պետական պաշտոնական կայքերը, որպեսզի հասկանանք՝ չորրորդ ինդուստրիալ […]

Արժեքներ

Դիտարկում ենք ԿԳՆ edu.am կայքը

Թիվ 1-ը սկսել է մի նախագիծ, որի շրջանականերում տարբեր մասնագետների հետ դիտարկում ենք պետական պաշտոնական կայքերը, որպեսզի հասկանանք՝ չորրորդ ինդուստրիալ […]

Արժեքներ

Դիտարկում ենք ԱԳՆ-ի mfa.am կայքը

Թիվ 1-ը սկսել է մի նախագիծ, որի շրջանականերում տարբեր մասնագետների հետ դիտարկում ենք պետական պաշտոնական կայքերը, որպեսզի հասկանանք՝ չորրորդ ինդուստրիալ […]