Ինովացիոն Հայաստան՝ ահա պատասխանն այն բոլոր հարցերի, որոնց մեջ խճճված, շաղված է հայկական քաղաքական, հասարակական ու տնտեսական միտքը:

Այսօր երկրների զարգացումը որոշվում է ՀՆԱ-ում ՏՏ-ի մասնաբաժնով, մնացած ողջ հռետորաբանությունն արդարացում է, ազգային աղյուսակներ հորինելու անհեթեթ փորձ: