1. Մեծ գաղթը՝ Տանզանիա

2. «Սեղան» լեռ՝ Հարավային Աֆրիկա

We've got the table and the wine, all we need is the company.

3.«Ջեմա ալ Ֆնա» հրապարակ՝ Մարոկկո

4. Սասլվլեյ անապատ-Նամիբիա

5.Գորիլաների լեռ՝ Ռուանդա

6. Վիկտորիա ջրվեժ՝ Զամբիա և Զիմբաբվե

7. Սահարա անապատ՝ Մարոկկո

8. Գիզայի բուրգեր՝ Եգիպտոս

9. Սաֆարի՝ Քենյա

10. Ֆլամինգոներ, Քենյա

11. Ստորին Զամբեզի, Զամբիա

Ernest Hemingway would have loved this.

12. Բազարութո արշիպելագ՝ Մոզամբիկ

13. Ձկնագետի կիրճ՝ Նամիբիա

Namibia's Fish River Canyon is second only to the Grand Canyon in size.

14. Կիլիմանջարո լեռ, Տանզանիա

15. Վարդագույն լիճ՝ Սենեգալ

lake retba, senegal

 

Share: